1. Khuyến mại đặc biệt: Đặt Banner quảng cáo miễn phí 01 tháng đầu

Điểm thưởng dành cho kimchi8

 1. 10
  Thưởng vào: 1/8/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 1/12/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 30/10/15

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị